Schoolreglement

 

De versie voor het schooljaar 2021-2022 kan je als PDF downloaden:

2021-2022 Schoolreglement september 2021

(Versie september 2021)

Het schoolreglement is terug te vinden op onze website: www.zonnekesschool.be. Ouders die het uitdrukkelijk wensen ontvangen hiervan een gekopieerde versie.
De school is verplicht van dit reglement “voor kennisneming en akkoord” door de ouders te laten ondertekenen. Telkens er aan het schoolreglement iets wordt gewijzigd, is de school verplicht van de ouders een vernieuwde verklaring te laten ondertekenen.
In principe worden wijzigingen aan het schoolreglement meegedeeld bij het begin van een nieuw schooljaar, zodat ouders slechts één maal per schooljaar hun goedkeuring onderschrijven.
Het volstaat dat één van de ouders dit schoolreglement ondertekent. Bij gescheiden ouders is het de ouder die het ‘hoederecht’ uitoefent die het schoolreglement dient te ondertekenen. Aan de andere ouder wordt bij navraag ook een exemplaar overhandigd.
De wijzigingen, aanpassingen en/of toevoegingen voor het nieuwe schooljaar zijn vetjes gedrukt.