Vragen over BKO ‘t Merelhofke

 

Op 8 oktober 2013 hadden vertegenwoordigers van de ouderraad van de Zonnekesschool en van de andere scholen in Hemiksem een vergadering met mevr. Kristien Vingerhoets, dhr. Luc Schroyens en mevr. Ria Cools om de vragen van ouders i.v.m. ’t Merelhofke te bespreken.

Badge

1. Is de badge enkel om de deur te openen? Of wordt de badge gelinkt aan één of meerdere kinderen die dan bij gebruik automatisch in- en uitgeschreven worden zodat er niet meer manueel afgetekend moet worden?

In een eerste fase zal er nog steeds afgetekend moeten worden. In januari komt er nieuwe software en dan moet er bekeken worden wat mogelijk is. Veel zal ook afhangen van de kostprijs. Het is echter niet uitgesloten dat zo’n systeem er in een latere fase kan komen.

 

2. Als er occasioneel aangebeld mag worden,  wat is dan het nut van zo’n badge?

Mensen die een badge hebben, kunnen de BKO binnen. Mensen die geen badge hebben, moeten aanbellen. De monitrice oordeelt dan of de persoon die aanbelt, binnengelaten kan worden.

Er wordt gevraagd om steeds te mailen (bkomerelhofke@hemiksem.be) of te bellen ( 03 288 27 60) als iemand anders dan opgegeven een kind komt ophalen (bv. de buurvrouw als je in de file staat).

Als er mensen zijn met wie je kind zeker niet meegegeven mag worden (bv. bij een vechtscheiding), dan mail je dat ook best naar het mailadres van de bko.

 

3. Kan er iets gedaan worden aan de kostprijs/waarborg van de badge. Kan het niet omgekeerd? Je krijgt bv. één badge per gezin en als die kwijt is of als je er een tweede wenst, betaal je er één. Voor sommige mensen is 25 euro veel geld.

In het reglement dat door de gemeenteraad gestemd werd, staat dat de waarborg 25 euro bedraagt en daar kunnen ze niet op terug komen.

De badge heeft een nummer dat wordt gelinkt aan een volwassene. Als je badge verloren is of er zijn wijzigingen in je situatie (bv. wie je kind mag ophalen), dan kan je dat mailen en dan wordt die informatie in het systeem gewijzigd.

 

4. We moesten opgeven wie de kinderen mag meenemen, maar wordt dat gecontroleerd? Waarom dan een badge-systeem? Hoe wordt dat in de toekomst gecontroleerd?

Als je met een badge binnenkomt, dan kan je kind mee. Als je aan moet bellen, dan is er controle. De monitrices kennen ook heel veel ouders/grootouders. Als er twijfel is, zullen de ouders gecontacteerd worden met de vraag of het kind meegegeven mag worden.

Om problemen te vermijden, vraagt de BKO het door te geven als het kind eens door iemand anders afgehaald wordt. Op die manier hebben zij meer controle en dat komt de veiligheid van uw kind ten goede.

 

Bus

1. Wat is de definitieve planning van de vertrekuren van de bus? Is die definitief? Kan de busregeling uitgehangen worden aan de BKO en aan de scholen?

De busregeling is zo goed als definitief;
- Lindelei 15.35 u;
- Provinciale steenweg 15.40 u;
- Jan Sanderslaan 15.55 u;
- Heiligstraat en Hoofdboslaan 16.10 u.

Als de busregeling helemaal definitief is, kan ze uitgehangen worden aan de scholen.

 

2. Wat als je ‘s morgens door omstandigheden de bus van de vooropvang naar de scholen mist? Wanneer kan je dan in de verschillende scholen terecht? In praktijk blijkt het op sommige scholen en aan sommige poorten tot 8.20 u te duren voor ouders binnen kunnen.

De Zonnekesschool was al open om 8 uur. Er is nu ook aan de andere scholen gevraagd om na de herfstvakantie te openen vanaf 8 uur. Waarschijnlijk komt dat in orde. Om 7.45 u vertrekt de bus van de BKO naar de scholen. Vanaf 8 uur zou je dan op alle scholen terecht kunnen.

 

3. Is er al een oplossing voor de “overbevolking” van de bus? Met 90 kindjes op een bus die niet allemaal kunnen zitten is onverantwoord. Er moeten nog steeds kindjes recht staan. Kunnen we uitsluitsel krijgen dat dit wettelijk is? Blijkbaar moeten er ook kleuters op de grond van de bus gaan zitten, is dat veilig?

Volgens dhr. Schroyens is er enkel een KB uit 1968 i.v.m. schoolvervoer van toepassing. Het gaat hier immers niet om reizigersvervoer. Dat KB stelt dat 1 op 3 een zitplaats moet hebben. De burgemeester heeft contact opgenomen met Van Hool en die hebben bevestigd dat de bus gehomologeerd is voor 92 personen. Er moeten zelden kinderen rechtstaan en op de grond zitten gebeurt niet.

 

4. Hoeveel begeleiders zitten er op de bus?

Er zitten meestal 2 begeleiders op de bus. Enkel op het stukje van de Lindelei naar de Provinciale Steenweg zit er maar één begeleidster mee op de bus.  Aan de Provinciale Steenweg stapt de 2de begeleidster dan mee op.

 

5. De andere begeleiders moeten zich maar op eigen kracht verplaatsen, waarom kunnen die niet gewoon mee met de bus?

Deze regeling is er omdat de begeleidsters ’s avonds ook nog thuis moeten geraken.

 

6 Als de bus een ongeval heeft en er is lichamelijke schade, is dit verzekering van het BKO of van de school. Kan dat duidelijk aangegeven worden want dit kan een discussiepunt worden tussen de verzekeringen.

Om 15.30 u worden de kinderen ingeschreven in de BKO. Vanaf dan is de verzekering van de BKO van kracht. De kinderen van de Lindelei en de Provinciale Steenweg worden ingeschreven op de BKO zelf, omdat er geen tijd is om hen in te schrijven op de school. De bus vertrekt immers om 15.35u. Maar ook zij worden verzekerd door de BKO vanaf de overdracht aan de begeleidsters op school.


7 Is er sprake van een nieuwe bus? Is dat dan een reisbus of een lijnbus?

Er is inderdaad sprake van een andere bus. Dat zal ook een lijnbus worden, omdat je met een lijnbus leerlingenvervoer mag doen. Een reisbus is uitgesloten omdat daar maar 1 kind per zit mag zitten.

 

8 Is er al een oplossing voor de kindjes van de laatste busrit, die niet tijdig op de muziekles geraken? Kan de muziekschool haar uren niet aanpassen?

Er wordt momenteel al rekening mee gehouden door de muziekschool, maar er wordt (na het Passieboomproject) nog over gesproken met de directrice van de muziekschool.

 

9 Ouders die met de bus naar huis moeten, omdat de BKO in een uithoek van Hemiksem ligt, worden wel erg hard gestraft. Ze moeten eerst een heel eind wandelen met kleine kinderen en boekentassen en dan nog betalen voor de busrit.  Kan er iets gedaan worden aan de ligging van de halte en aan de prijs van de busritten?

Aan de prijs kan niets gedaan worden. Schepen Meyvis is al lang in onderhandeling met De Lijn om de halte van bus 1 te verplaatsen. De kans is reëel dat de halte verschoven wordt naar de ingang van de BKO (aan de straat).

 

10 De lagere school (Zonnekesschool) komt aan om 15.45, de kleuters pas om  16.30 u, kan dat dichter bij mekaar? Er zijn ouders die kinderen hebben op de 2 vestigingen.

De BKO zal de ouderraad een lijst bezorgen van kinderen van de Zonnekesschool die de BKO gebruiken. Dan kan de ouderraad uitzoeken hoeveel ouders in die situatie verkeren. Als dat er niet te veel zijn, kunnen we bespreken of die kinderen niet met de bus van de kleuters mee naar de BKO kunnen. Als die mogelijkheid er komt, dan moeten ouders  een duidelijke beslissing nemen, namelijk; altijd met de kleuterbus mee, ofwel altijd met de bus van de vestiging waar de kinderen zitten.


Fiets

1. Kan er toch niet nagedacht worden over een oplossing voor het fiets-probleem? Het zorgt er niet enkel voor dat kinderen niet mee naar school kunnen, maar ook dat ouders ’s avonds veel moeilijker thuis geraken.

Er wordt veel over nagedacht, maar momenteel is hiervoor nog geen oplossing.

 

2. Komt er een overdekte fietsstalling aan de BKO en de scholen?

Er komt extra fietsenstalling, maar niet overdekt.

 

3. Kan er geen extra bus ingelast worden? Op die manier kunnen minstens steps mee en dan kunnen alle kindjes zitten.

 

Dat is geen optie omdat een extra bus, ook een extra chauffeur en dus extra kosten  betekent. Daarenboven zijn steps op de bus eigenlijk gevaarlijk.


Accommodatie

1. Wordt er nog speelgoed buiten voorzien? Buiten is er (nog) geen speeltuig, terwijl dat wel vermeld staat op een infobrochure.

Daar komt geen speeltuig, dat mag niet. Bij noodgevallen moet daar een brandweerwagen kunnen staan.

 

2. Voor in de zomermaanden is er op de buitenspeelplaats geen voorziening van schaduw?  Wordt daar nog iets voor voorzien? Een boom? Een parasol? Een zonnescherm?

Er is nooit overal zon. Ongeveer de helft van de buitenruimte is altijd overschaduwd.

3. Kunnen er banken of zitplaatsen op de buitenspeelplaats voorzien worden?

Nee, dat kan niet, omdat die brandweerwagen daar moet kunnen staan.

 

4. Kunnen er bankjes voorzien worden om de boekentas op te zetten in de ruimtes waar die verzameld worden?

Ja, die komen nog.

 

5. Kunnen er  kapstokken op kinderhoogte voorzien worden?

Ja, die komen er ook.

 

6. Op welk telefoonnummer kan het BKO rechtstreeks gecontacteerd worden als dat nodig moest zijn?

e-mail:  bkomerelhofke@hemiksem.be
telefoon: 03 288 27 60

 

7. Hoe gaat het lawaai-probleem opgelost worden?

Er zijn geluidsabsorberende gordijnen besteld, die het probleem zouden moeten verhelpen.

 

8. Waarom kan er bij mooi weer geen gebruik gemaakt worden van het park achter de BKO? Is er geen uitgang naar dat park voorzien?

Dat park is niet omheind, dus daar mag je geen kinderen laten rondlopen. Bovendien zou het een probleem zijn als ouders hun kinderen komen ophalen. Hoe vinden ouders hun kinderen dan terug?

 

9. Bij overbevraging, welke criteria zullen dan gehanteerd worden? Hoe wordt/werd die gecommuniceerd? Wat dan met de ouders die in de kou blijven staan? Moeten die allemaal stoppen met werken of tijdskrediet nemen? Nieuwe ouders (ouders van nieuwe kleuters) worden op die manier toch gediscrimineerd?


Die criteria worden nog bekeken. Voorlopig denkt men in de volgende richting:
- kinderen van 1 of 2 ouders/voogd(en) in Hemiksem krijgen voorrang. De visie daarachter is dat inwoners van Hemiksem via de belastingen mee betaald hebben voor de bouw van de BKO en daarom voorrang krijgen.
- waren je kinderen het voorbije jaar al ingeschreven, dan krijg je ook voorrang.

Men wil ten laatste in januari ouders op de hoogte stellen van de exacte voorrangsregeling zodat de betrokken ouders tijdig maatregelen kunnen nemen voor het volgende schooljaar.

Op dit moment is er een inschrijvingsstop, omdat men op sommige momenten met de maximumcapaciteit flirt (hoewel er dan eigenlijk 40 van de 172 kinderen nog op de bus zitten, en dus eigenlijk maar 132 kinderen effectief in de BKO aanwezig zijn). Instappers zijn al ingeschreven.

Wie nu nog een opvangprobleem heeft, mag dat komen melden. Je komt dan op een soort wachtlijst terecht. In de herfstvakantie wordt de capaciteit geëvalueerd. Dan zal bekeken worden of er nog wat gedaan kan worden voor die ouders.


10. Is er camerabewaking in ’t Merelhofke zelf, in de klassen? Waarvoor is die nodig?

Er is geen camerabewaking in de lokalen, wel op het terrein.

 

11. Kinderen die buitenspelen in ’t Merelhofke moeten stil zijn omdat er muziekschool bezig is. Dat kan toch niet. Welke afspraken zijn er met de muziekschool?

Er zijn geen afspraken met de muziekschool. Er wordt ook niet aan kinderen gevraagd om stil te zijn omdat er lessen zijn in de muziekschool.

 

12. Kan ’t Merelhofke niet gebruikt worden voor de dichtstbijzijnde school en de rest op de eigen school opgevangen worden?

Nee, dat kan niet. Geen enkele locatie voldeed aan de normen waaraan een hedendaagse BKO moet voldoen.

 

14. Worden de verwarmingselementen nog afgedekt? Er zijn scherpe randen waar kinderen zich aan kunnen bezeren.

Nee, kinderen mogen daar niet komen.

 

15. De toegangsweg en het kruispunt (aan de post) zijn te druk momenteel. Er staat dan ook nog geregeld een bus stil (te wachten) aan de halte waardoor er eigenlijk maar 1 rijstrook berijdbaar is voor de 2 richtingen. Wat zijn de plannen daarvoor?

Als de halte verschoven wordt naar de straat ter hoogte van de ingang van de BKO, dan is dit probleem opgelost. Het verkeer rond de BKO wordt op de volgende gemeenteraad besproken. Er zou o.a. een zone 30 komen rond de BKO. De mogelijkheid om haaientanden te voorzien in de Hoogstraat ten opzichte van de Nijverheidsstraat kan bekeken worden.

 

16. De BKO ligt in een donker uiteinde van de straat. Wordt daar extra verlichting voorzien?

Dat wordt nog bekeken.

 

17. Worden er extra maatregelen genomen op gebied van veiligheid bij sneeuw en ijzel?

Bij sneeuw en ijzel zal dat de eerste plaats zijn waar gestrooid wordt.

 

Uren

1. Hoe zit het met de definitieve bepaling van start- en eind-uren van de opvang, m.a.w. de gefactureerde tijd. Wanneer begint de BKO te factureren? Vroeger was dat 15 minuten. Het “academisch” kwartier kan dat terug toegepast worden?

Nee, er wordt geen academisch kwartiertje ingevoerd. Er wordt gefactureerd vanaf de overdracht en die gebeurt om  15.30 u.

 

2. Wat als kinderen gebruik willen/moeten maken van na-studie op de school zelf? Hoe geraken die dan na de na-studie in de na-opvang als dat nodig is?

Ouders zullen een keuze moeten maken. In ’t Merelhofke kan ook huiswerk gemaakt worden tot 16.50 u.


Vakantie / schoolvrije dagen

1. Is er opvang voorzien? En is het nodig om vooraf in te schrijven? Zo ja: hoe en wanneer?

Ja, er is opvang voorzien. In de derde week voor elke vakantie kan je in de BKO, aan het onthaal in het gemeentehuis en op de website de inschrijvingsformulieren verkrijgen. Ouders moeten hun kinderen inschrijven in de BKO ook als ze enkel gebruik willen maken van de BKO tijdens vakanties.

 

2. Zijn er activiteiten of vaste routines voorzien tijdens schoolvrije dagen binnen de BKO of zijn die gewoon trek-je-plan-speel-dagen?

Voor alle leeftijdsgroepen zijn er activiteiten gepland.

 

3. Worden de allerkleinsten apart in de gaten gehouden? Die lopen soms nogal gemakkelijk verloren (letterlijk en figuurlijk) in de massa.

Ja, er wordt ook geprobeerd om steeds dezelfde begeleiders bij dezelfde leeftijdsgroep te plaatsen zodat de kinderen hun begeleiding gemakkelijk herkennen.


Pedagogie

1. De kindjes hebben geregeld hoofdpijn en de juffen lopen met oordopjes. De juffen worden beschermd en de kinderen niet. Welke maatregelen worden er in afwachting van geluidsisolatie genomen?

De geluidsabsorberende gordijnen zijn besteld. In afwachting probeert de begeleiding de kinderen rustig bezig te houden door ze begeleide activiteiten voor te schotelen.

 

2. Het afroepen van namen door de micro vormt voor vele ouders een probleem. Het is onpersoonlijk en de kinderen moeten constant alert zijn. Daarenboven gaan waarschijnlijk enkel oudere kinderen hierop reageren.

Het omroepen van de kindernamen is eigenlijk zodat de begeleidster de kinderen naar hun ouders kunnen sturen. Er wordt dus niet van de kinderen verwacht dat ze op de microfoon reageren.

 

3. Krijgen de kinderen de tijd om iets te eten en te drinken tijdens de na-opvang? Of mogen ze eten en drinken tijdens het wachten op de bus?

De lagere scholen kunnen bij aankomst in de BKO eten en drinken, de kleuters doen dat terwijl ze wachten op de bus. Als de lagere schoolkinderen aankomen, moeten ze kiezen tussen koek-en sapmoment, huiswerk of spelen. Ze kunnen achteraf niet meer eten. Op woensdag is het koek-en sapmoment rond 3 uur, na de begeleide activiteit.

 

4. Mogen de kinderen van de laatste scholen spelen terwijl ze wachten op de bus, of zitten zij te wachten op een bankje? Voor de laatste scholen is dat een lange tijd.

Ja, die kinderen mogen spelen in de turnzaal of op de binnenspeelplaats (Zonnekesschool).

 

5. Is de melding bij Kind en Gezin al in orde?

Ja, die is in orde.

 

6. Gaan we een attest van Kind en Gezin krijgen?

Een fiscaal attest voor belastingaftrek wordt afgeleverd door de gemeente.

Er wordt voorlopig geen attest van toezicht gevraagd omdat de capaciteit dan omlaag moet. Het zou kunnen dat de BKO in de toekomst door een Autonoom Gemeente Bedrijf wordt geëxploiteerd, omdat dan de btw van de bouw gerecupereerd kan worden. Een AGB mag niet gesubsidieerd zijn, dus dan kan er geen attest aangevraagd worden.

Indien de gemeente de BKO blijft uitbaten, kan er eventueel wel een attest aangevraagd worden.

 

7. Indien er geen kwaliteitscontrole door Kind en Gezin gebeurt, welk systeem van kwaliteitscontrole hebben jullie dan zelf voorzien?

De regels van Kind en Gezin worden gevolgd, of er nu een attest van toezicht wordt aangevraagd of niet.

 

8. Kinderen mogen binnen niet zomaar spelen zoals buiten, ze moeten kiezen uit een paar zaken. Kan er gecommuniceerd worden wat wel en niet kan?

Kinderen weten heel goed wat kan en wat niet kan.

 

9. Grotere kinderen mogen blijkbaar niet altijd buiten om de kleine kinderen  (tot het eerste leerjaar) te laten spelen (anders worden die gestoord door voetballende lagere schoolkinderen). Dat wijst op een plaatsgebrek. Hoe wordt dat opgelost?

Dat wijst niet op een plaatsgebrek. Er worden voor de verschillende leeftijdsgroepen verschillende activiteiten voorzien.

 

10. Hoeveel toezichters zijn er voor hoeveel kinderen?

Er is één toezichter per 14 kinderen.

 

11. Hebben die toezichters een opleiding?

Ja, alle toezichters hebben een opleiding om met kinderen te werken.

 

12. Hoeveel kinderen zijn er gemiddeld op een dag?

Gemiddeldes zeggen weinig. Op een weekdag zijn er gemiddeld 76, op woensdagmiddag zijn dat er 95.

 

13. Hoe verloopt het toezicht van op en af de bus stappen?

Er is dan minstens één begeleider aanwezig.

 

14. Wat gebeurt er op woensdagmiddag in de opvang? Zijn er begeleide activiteiten?

Ja, er zijn begeleide activiteiten. Vandaag liggen die activiteiten zelfs al vast voor heel oktober en de helft van de herfstvakantie.

 

15. Zijn de kleuters gescheiden van de lagere schoolkinderen?

Ja, de kinderen worden onderverdeeld in leeftijdsgroepen.

 

16. De busbegeleiding wordt als streng en intimiderend ervaren. Kan daar iets aan gedaan worden? De kinderen kunnen niets doen aan de tijdsdruk van de begeleiding.

Ja, Ria spreekt de beleiding aan.

 

Boetes

1 Wanneer betaal je een boete?

Als je per mail wijzigingen doorgeeft, zelfs de dag zelf, dan is er geen sprake van een boete.

Als je kind naar de BKO gaat, en niet ingeschreven is voor die dag, betaal je 15 euro.

Als je kind niet naar de BKO komt, maar wel is ingeschreven voor die dag, dan betaal je van 15.30 u tot 18.30 u. Je betaalt niets als je verwittigt.


2 Worden er al boetes aangerekend bij de eerste factuur?

Op de eerste factuur zullen geen boetes aangerekend worden.


3 Het is niet altijd mogelijk om 2 dagen op voorhand te verwittigen. Kan dat niet de dag zelf?

Ja, dat kan. Je kan bellen of mailen.

 

4 Wat als je door file te laat op school bent en je kind niet ingeschreven is voor die dag?

Dat is het probleem van de school. Die kinderen gaan niet naar de BKO. Als je kind wel in de BKO is ingeschreven en je wil dat je kind daar naartoe gaat, dan verwittig je de school (die het kind inlichten) EN de BKO.


Communicatie

1. Wanneer komt het huishoudelijk reglement? Deadline?
Het huishoudelijk reglement komt er nog deze maand.


2 Hoe zal de gemeente in de toekomst informeren omtrent ’t Merelhofke? 
Communicatie zal verlopen via de website van de gemeente, via de BKO, via een brochure die men zal opstellen en via het gemeenteblad.


3 Het blijkt nog steeds geregeld voor te vallen dat kinderen die wel ingeschreven zijn, blijkbaar niet op de lijst staan en dat ouders te horen krijgen dat hun kind niet aanwezig is, terwijl hij/zij er wel is. Hoe gebeurt die registratie en hoe gaat die waterdicht gemaakt worden?

Als er nog zo’n problemen voorvallen, dan mail je naar bkomerelhofke@hemiksem.be en dan wordt dat opgelost.