Inschrijvingen voor

het huidige schooljaar (2020-2021)

geboortejaar 2018 tot en met 2009 

Alle kinderen kunnen ingeschreven worden indien er beschikbare plaatsen zijn.

Beschikbare plaatsen Kleuterschool 2020-2021

(Laatste update: 01/10/20 - 15:00)

Schooljaar

2020 - 2021

2018

Instapklas 2020 – 2021

0

2017

1

2016

0

2015

0

 

Beschikbare plaatsen Lagere school 2020-2021

(Laatste update: 01/10/20 - 15:00)

Schooljaar

2020 - 2021

2014

LS1

0

2013

LS 2

0

2012

LS 3

0

2011

LS 4

0

2010

LS 5

6

2009

LS 6

8

Indien er geen beschikbare plaatsen meer zijn voor het geboortejaar in de kleuterschool of leerjaar in de lagere school wordt uw kind genoteerd op een “wachtlijst”. Indien er leerlingen de school zouden verlaten worden de ouders van kinderen die op deze lijst staan gecontacteerd. Hiervoor wordt de chronologische volgorde van deze lijst gerespecteerd.

Belangrijk! Deze wachtlijsten vervallen op de vijfde werkdag van oktober 2020 voor alle geboortejaren behalve voor het geboortejaar 2018. Deze wachtlijst blijft behouden tot de vijfde werkdag van oktober 2021. Indien u dus wenst dat uw kind op de wachtlijst blijft staan dient u uw kind opnieuw in te schrijven. Dit kan vanaf de zesde werkdag van oktober 8.00 uur. Als er geen plaats is voor het geboortejaar in de kleuterschool of leerjaar in de lagere school zal uw kind dus opnieuw op een vernieuwde wachtlijst genoteerd worden.

Bv. Uw kind staat op plaats 4 voor dat geboortejaar. Op de zevende werkdag van oktober vervalt deze wachtlijst. U schrijft uw kind op de achtste werkdag opnieuw in op onze school als eerste die dag, maar er is nog steeds geen plaats, dan wordt uw kind op plaats 1 genoteerd op de nieuwe wachtlijst. Aan de hand van de tijdsregistratie van inschrijving zal er dus een nieuwe volgorde opgesteld worden.

Update inschrijvingen naar aanleiding van de coronamaatregelen.

De inschrijvingen voor het huidige schooljaar kunnen niet fysiek op de school gebeuren.

Wat moet je doen?

Registreer je kind voor onze school via onze schoolwebsite door op de registratielink te klikken.

Registreer mijn kind

De vrije plaatsen worden verdeeld volgens het tijdstip van registratie: wie eerst is, krijgt de plaats.

De school verwerkt de gegevens die u ingevuld hebt bij de registratie en bezorgt u een inschrijvingsfiche via mail. Volg de instructies in de mail nauwgezet op. Pas nadat de volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsfiche terug in het bezit is van de school is uw kind definitief ingeschreven in onze school.

Registraties die in het weekend of schoolvakanties gebeuren zullen pas de eerstvolgende werkdag verwerkt worden.

Voor meer info: contacteer de school
03/887.69.78

Inschrijvingen voor

het volgend schooljaar (2021-2022)

geboortejaar 2019 tot en met 2010

 

Onze school werkt samen met alle scholen van de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel in één centraal aanmeldsysteem. Dat betekent dat je eerst via een website laat weten op welke school je jouw kind het liefst wil inschrijven. Nadien ga je hem of haar pas inschrijven op school zelf of vanop afstand afhankelijk van de coronarichtlijnen. Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort is dus niet meer nodig.

De broers en zussen van kinderen van onze school en kinderen van personeel genieten een voorrangsregeling.

Pas na deze voorrangsperiode kunnen alle andere kinderen aangemeld worden op eender welke school in de drie gemeenten.

Aan de tijdlijn wordt op dit moment heel hard gewerkt. Van zodra deze goedgekeurd is zal deze gepubliceerd worden met bijkomende informatie.

Nog even geduld dus…


Voor meer info: contacteer de school
03/887.69.78

 

                       

Inschrijvingsadres:

Heiligstraat 6 - 2620 Hemiksem