Inschrijvingen en aanmelden voor geboortejaar 2018 tot en met 2009 

voor het schooljaar 2020 - 2021

Belangrijke update!!

De inschrijvingstickets zijn verstuurd geweest.
Wanneer je een ticket hebt ontvangen kan je dit normaal verzilveren vanaf 4 mei 2020 tot en met 26 mei 2020.
Echter wachten we in deze corona-tijd de de komende beslissing van de Veiligheidsraad en de onderwijskoepels af.
Zij zullen immers het verdere verloop van de inschrijvingsprocedure bepalen. Door deze uitzonderlijke crisissituatie zijn de scholen verplicht om deze adviezen strikt op te volgen.
Op dit moment weten we dus nog niet of:
- de inschrijvingen volgens het vooropgestelde tijdspad kunnen of mogen doorgaan;
- de inschrijvingen fysiek op school of digitaal of nog op een andere manier zullen mogen opgestart worden.
Wij zullen de ouders van de kinderen die toegewezen zijn aan onze school op de hoogte brengen van zodra er een update is.
U zal die informatie hier kunnen raadplegen of op de website waar u uw kind hebt aangemeld (schelle.aanmelden.in).
Ouders die een inschrijvingsticket ontvangen hebben zijn zeker van de plaats op onze school.

!Voor broers en zussen en kinderen van personeel!

Vanaf 6 januari 2020 8.00u kan u telefonisch een afspraak maken om uw zoon of dochter effectief in te schrijven in onze school. (03/887.69.78)
Uw zoon of dochter moet ingeschreven zijn vóór 14 februari 2020 16.00u.
Indien u geen gebruik maakt van deze voorrangsregeling zal u vanaf 2 maart 2020 uw zoon of dochter moeten aanmelden zoals alle andere leerlingen via het digitale centraal aanmeldingsregister.

!Voor alle andere kinderen!

       Vanaf maandag 2 maart 2020 8.00u tot en met dinsdag 31 maart 2020 23.59u: ouders melden hun kind digitaal aan via het centraal aanmeldingsregister.
       Uiterlijk donderdag 23 april 2020 worden de ouders op de hoogte gebracht van het al dan niet verkregen toegangsticket
       Vanaf maandag 4 mei 2020 tot en met dinsdag 26 mei 2020: effectieve inschrijvingsperiode voor kinderen met een toegangsticket na telefonische afspraak
       Vanaf vrijdag 29 mei 2020 8.00u: open inschrijvingen voor alle niet aangemelde kinderen indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.
       Tijdens de zomervakantie kan u blijven digitaal registreren voor de nog resterende beschikbare plaatsen. De school is echter gesloten vanaf 3 juli 2020 tot en met 23 augustus 2020. Pas vanaf 24 augustus zullen deze registraties verwerkt worden en zal u indien het nodig is een inschrijvingsfiche ontvangen. De chronologische volgorde van registreren zal uiteraard bepalend zijn voor het toekennen van een plaats. 

       Inschrijvingen

        Beschikbare plaatsen Kleuterschool 2020-2021

       (Laatste update: 02/07/20 - 11:10)

       Schooljaar  2020 - 2021 
       2018Instapklas 2020 - 20210
       2017
       1
       2016
       0
       2015
       0

        

       Beschikbare plaatsen Lagere school 2020-2021

       (Laatste update: 02/07/20 - 11:10)

       Schooljaar

        2020 - 2021
        2014  LS1 0
        2013  LS 2 0
        2012  LS 3 0
        2011  LS 4 0
        2010  LS 5 6
        2009  LS 6 8

                                                                                                                                    

       Inschrijvingsadres:

       Heiligstraat 6 - 2620 Hemiksem

       Voor meer info: contacteer de school
       03/887.69.78