Inschrijvingen voor geboortejaar 2017 tot en met 2008 

voor het schooljaar 2019 - 2020


 Inschrijven voor het schooljaar 2019 - 2020

 • ma 26/08/19: 10.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.00
 • di 27/08/19: 18.00 - 20.00
 • woe 28/08/19: 10.00 - 12.00 

en na telefonische afspraak (03/887.69.78)

   

  Inschrijvingen en aanmelden voor geboortejaar 2018 tot en met 2008 

  voor het schooljaar 2020 - 2021

  Belangrijke en nuttige informatie vindt u ook terug in onze infobrochure !
  De basisscholen van de gemeenten Schelle, Niel en Hemiksem:
  ·        GBS De Klim en Sint-Lutgardisschool, Schelle
  ·        GO De Parel en Sint-Hubertusschool, Niel
  ·        GBS De Regenboog, GBS Het Klaverbos en de Zonnekesschool, Hemiksem

  hebben besloten om samen te werken voor het aanmelden en inschrijven vanaf het schooljaar 2020-2021.
  Deze 7 scholen maken vanaf maart 2020 gebruik van een digitaal systeem om nieuwe leerlingen eerst aan te melden en dan pas in te schrijven.
  In deze nieuwe regeling zijn we ook nog steeds verplicht om broers en zussen van leerlingen die reeds op onze scholen zijn ingeschreven en kinderen van het personeel voorrang te geven.

  Indien u een ouder bent van een broer of zus* van een reeds ingeschreven leerling op onze school hebt u het recht om van deze regeling gebruik te maken. Wij vragen dan ook nadrukkelijk om hiervan gebruik te maken opdat u zeker zou zijn van een plaatsje in de voor u zo vertrouwde school.

  * Met ‘broer of zus wordt bedoeld ’leerlingen van dezelfde leefentiteit’ Dit betekent: 1) broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 2) halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen). – conform de Omzendbrief BaO/2012/01 van Onderwijs Vlaanderen “Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs voor inschrijvingen”

  !Voor broers en zussen en kinderen van personeel!

  Vanaf 6 januari 2020 8.00u kan u telefonisch een afspraak maken om uw zoon of dochter effectief in te schrijven in onze school. (03/887.69.78)
  Uw zoon of dochter moet ingeschreven zijn vóór 14 februari 2020 16.00u.
  Indien u geen gebruik maakt van deze voorrangsregeling zal u vanaf 2 maart 2020 uw zoon of dochter moeten aanmelden zoals alle andere leerlingen via het digitale centraal aanmeldingsregister.

  !Voor alle andere kinderen!

        Vanaf maandag 2 maart 2020 8.00u tot en met dinsdag 31 maart 2020 23.59u: ouders melden hun kind digitaal aan via het centraal aanmeldingsregister.
        Uiterlijk donderdag 23 april 2020 worden de ouders op de hoogte gebracht van het al dan niet verkregen toegangsticket
        Vanaf maandag 4 mei 2020 tot en met dinsdag 26 mei 2020: effectieve inschrijvingsperiode voor kinderen met een toegangsticket na telefonische afspraak
        Vanaf vrijdag 29 mei 2020 8.00u: open inschrijvingen voor alle niet aangemelde kinderen indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.

        Inschrijvingen

         Beschikbare plaatsen Kleuterschool 2019-2020 en 2020-2021

        (Laatste update: 20/12/19 - 15:00)

        Schooljaar  2019 - 2020  2020 - 2021 
        2018Instapklas 2020 - 2021nvt60
        2017 Instapklas 2019 - 2020 33
        2016
        00
        2015
        00
        2014 0nvt

         

        Beschikbare plaatsen Lagere school 2019-2020 en 2020-2021

        (Laatste update: 20/12/19 - 15:00)

        Schooljaar  2019 - 2020 


         2020 - 2021
         2013  LS 1 2
         2014  LS1 2
         2012  LS 2 0
         2013  LS 2 2
         2011  LS 3 1
         2012  LS 3 0
         2010  LS 4 9
         2011  LS 4 1
         2009  LS 5 3
         2010  LS 5 9
         2008 LS 6  10            2009  LS 6 3

                 Inschrijvingsadres:
        Heiligstraat 6 - 2620 Hemiksem

        Voor meer info: contacteer de school
        03/887.69.78