Structuur van onze school

Omdat onze school zowel kleuter- als lager onderwijs bevat zijn we een basisschool. 
Er zijn 2 vestigingsplaatsen:

 

Het schoolbestuur ( = inrichtende macht)

De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Naam en adres van onze inrichtende macht:

KOBA ZuidkANT vzw
Nooitrust 4
2390 Malle

Het schoolbestuur wordt voornamelijk vertegenwoordigd door:

Guido Halsberghe Voorzitter
Peter Nys Afgevaardigd Bestuurder 

 

Het plaatselijk comité

Het schoolbestuur geeft veel autonomie en inspraak aan het plaatselijk comité. Dit comité bestaat uit mensen die nauw betrokken worden bij het dagelijks bestuur van de school.

Van Herbruggen Karel Zinkvallaan 11
2620 Hemiksem
03/887.88.45 Voorzitter
Coenjaerts Dirk Assestraat 2
2620 Hemiksem
03/289.68.34 Secretaris
De Keyser Bieke Lindelei 49
2620 Hemiksem
03/288.43.76 Penningmeester
De Pauw Marina Unolaan 175
2620 Hemiksem
03/887.67.69  
De Vos Mia Assestraat 4
2620 Hemiksem
03/887.22.46  
Legrand Patrick Heiligstraat 171
2620 Hemiksem
03/887.25.31  
Offeciers Eric Tulpenlaan 14
2620 Hemiksem
03/288.40.52