Lees hier het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang, BKO.

Meer info op deze link.